Hoàn thuế GTGT: Phải thanh toán qua ngân hàng

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn chi tiết việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, theo đó hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.Theo Công văn số 3046/BTC-TCT, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công văn này cũng quy định các chứng từ không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên bao gồm: chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán; chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT được xem là một trong những biện pháp nhằm giảm tiền mặt trong lưu thông. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán từ mức 18% vào cuối năm 2007 xuống còn 14%.

Cũng nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu… Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác khung với Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) trong việc thu thuế xuất nhập khẩu.

Ba bên sẽ xây dựng các quy trình thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu qua Vietinbank.

Trước mắt, chương trình hợp tác này sẽ được triển khai thí điểm việc ủy nhiệm thu thuế xuất nhập khẩu tại chi cục thuộc Cục Hải quan Hải Phòng hoặc chi cục thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn.

Theo Dantri

===================

Trả tiền mặt không được khấu trừ thuế

Theo quy định mới, doanh nghiệp muốn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải thanh toán qua ngân hàng (NH).

Xung quanh vấn đề này, Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng bà Trần Thị Lệ Nga – trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM. Bà Nga nói:

– Theo quy định của thông tư 129 ngày 26-12-2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ 1-1-2009 và công văn số 3046/BTC-TCT ngày 20-3-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thêm về điều kiện chứng từ thanh toán qua NH để được khấu trừ hoàn thuế GTGT, hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng (giá đã có thuế GTGT) nếu không có chứng từ thanh toán qua NH thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Về nguyên tắc, thanh toán qua NH là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại NH theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo có của bên bán về số tiền đã nhận được từ tài khoản của bên mua. Hình thức thanh toán qua NH như: sec (sec chuyển khoản, sec bảo chi…), ủy nhiệm chi – chuyển tiền, ủy nhiệm thu, thư tín dụng…

Tuoitre

Bà Trần Thị Lệ Nga – Ảnh: N.C.T.

“Quy định điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT là phải thanh toán qua NH nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ngăn chặn mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gian lận trong khấu trừ hoàn thuế GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Tuy nhiên, cũng có tính đến tính khả thi và tình hình thực tế nên chỉ áp dụng điều kiện thanh toán qua NH đối với hàng hóa dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng/lần trở lên”.

* Nếu nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán có được xem là thanh toán qua NH?

– Trường hợp đơn vị mua nộp tiền vào tài khoản của chính công ty mình sau đó ký ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của mình (đơn vị mua) sang tài khoản của đơn vị bán mở tại NH cũng là hình thức thanh toán qua NH. Đơn vị mua đủ điều kiện để kê khai thuế GTGT đầu vào.

Nhưng trường hợp bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán thì không được xem là thanh toán qua NH nên không đủ điều kiện để được khấu trừ hoàn thuế GTGT.

Tất cả doanh nghiệp đều có thể mở tài khoản tại NH. Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua hàng hóa dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có hóa đơn GTGT hợp pháp, muốn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hợp pháp thì phải mở tài khoản tại NH để thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ qua NH mới đủ điều kiện kê khai thuế GTGT đầu vào. Nếu không có chứng từ thanh toán qua NH thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

* Trường hợp đã ký hợp đồng và tạm ứng tiền trong năm 2008, nay tiếp tục thực hiện và đáp ứng đủ điều kiện thanh toán qua NH thì có được khấu trừ toàn bộ tiền thuế GTGT?

– Về nguyên tắc, hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên phát sinh từ 1-1-2009 muốn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có điều kiện có chứng từ thanh toán qua NH. Với các hóa đơn GTGT phát sinh từ 1-1-2009 nhưng đã thanh toán một phần bằng tiền mặt năm 2008, năm 2009 thanh toán tiếp qua NH thì chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá trị thanh toán qua NH. Tuy nhiên hiện nay Cục Thuế TP.HCM cũng nhận được nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại trường hợp này vì cho rằng không hợp lý. Vấn đề này đã được Cục Thuế báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sắp tới sẽ có hướng dẫn thêm về vấn đề này.

* Ngược lại với trường hợp trên, hàng hóa dịch vụ đã được mua, lập hóa đơn trong năm 2008, nhưng lại thanh toán trong năm 2009 bằng tiền mặt thì được khấu trừ thuế?

– Hàng hóa dịch vụ đã mua và lập hóa đơn năm 2008, năm 2009 mới thanh toán thì không ràng buộc bởi điều kiện thanh toán qua NH nên trường hợp này nếu thanh toán bằng tiền mặt vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

* Nếu mua hàng hóa từ 20 triệu đồng trở lên của cơ sở bán hàng có hóa đơn bán hàng (do Bộ Tài chính phát hành, không phải hóa đơn GTGT) thì có phải thanh toán qua NH hay không?

– Thanh toán qua NH đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên là điều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Căn cứ để kê khai khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT. Hóa đơn bán hàng không phải là căn cứ để kê khai khấu trừ thuế GTGT nên không ràng buộc bởi điều kiện thanh toán qua NH.

* Nếu mua hàng có hóa đơn GTGT nhưng thanh toán bằng tiền mặt không được khấu trừ thì số thuế này phải xử lý như thế nào?

– Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Trường hợp khi mua hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng, phương thức thanh toán là trả chậm, trả góp hoặc bù trừ công nợ thì có được xem là thanh toán qua NH?

– Nếu mua hàng theo phương thức trả chậm, trả góp mà giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 20 triệu đồng trở lên, trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua NH do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào). Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng mà không có chứng từ thanh toán qua NH thì phải kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ .

Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán dưới hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua NH mà phương thức này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua NH, trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị chênh lệch còn lại từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán qua NH.

* Trường hợp doanh nghiệp chia nhỏ hóa đơn để vẫn thanh toán bằng tiền mặt, có cách nào ngăn chặn?

– Trường hợp mua hàng hóa dịch vụ của một nhà cung cấp, mỗi lần mua có hóa đơn GTGT dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày thì căn cứ vào tổng giá trị hàng hóa mua trong ngày của các hóa đơn để xác định: nếu từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán qua NH.

Theo Tuoitre

Advertisements

3 thoughts on “Hoàn thuế GTGT: Phải thanh toán qua ngân hàng

  1. Xin Hỏi tôi Cty tôi thanh toán 1 hoá đơn vào ngày 23 tháng 2 năm 2009 bằng nộp tiền mặt vào tài khoản của bên Bán hợp đồng kỳ ngày 15/02/2009 nhưng hoá đơn lại xuất vào ngày 5/5/2009 như vậy Cty tôi có được hoàn số thuê trên hoá đơn hay không? xin cam ơn rát nhiều.

  2. CTY TOI DA THUC HIEN SAI VIEC THANH TOAN QUA NGAN HANG KHI MUA HANG,DO KHONG NAM DUOC THONG TU MOI.VAY XIN HOI KHI DA THUC HIEN SAI VAN DE TREN CO CACH NAO DE KHAC PHUC KO ?.

    CTY TOI LA CTY NHO MUA DI BAN LAI HUONG THEO HOA HONG TU CTY ME , NEU KO DC KHAU TRU THUE GTGT DO VIEC NHAM LAN TRONG VIEC THUC HIEN THONG TU MOI , THI CONG TY CO THE PHA SAN .

    HY VONG DUOC SU TU VAN CUA CHI

  3. Công ty tôi mua hàng vào cuối năm 2009, giá trị hoá đơn tương đối lớn.Công ty tôi đã kê khai thuế GTGT đầu vào và đã được hoàn.Chúng tôi đã có công văn thanh toán chậm cho đơn vị bán, đến thời điểm kiểm tra thuế sau hoàn Công ty chúng tôi vẫn chưa thanh toán hết hoá đơn đó.Xin hỏi trong trường hợp này Công ty chúng tôi có bị loại tiền thuế đó ra không? Công ty tôi vẫn đang thanh toán dần cho đơn vị bán qua ngân hàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s